La pel·lícula de Mugen Train va guanyar 352 milions de dòlars de dòlars i es va pagar a l'autor 19.201 dòlars